Tomasz Struk
Tomasz Struk


kwiecień - maj 1995, Galeria Starmach, Rynek Główny 45, 31-013 Kraków „Stan pamięci” jest procesem nieustającej interogacji, którego materialnym przejawem są warianty konstrukcji zbudowanej na planie sześcioboku z rzeczywistych lub odtwarzanych z drzewa torów kolejowych. Ikoniczna oczywistość takich obiektów - modeli ujawnia ich właściwą formę, - formę powoływaną, wzywaną. Model determinuje postać formy będącej jego rozwinięciem - jej „tu" nieobecność. Stanowiąc jednocześnie reprezentację i element gry komunikacyjnej model zawsze zakłada ewolucję formy - jest matrycą, która przedłuża własne trwanie.
Pewien fragment kulminacji historii powierzony został mojej pamięci. Jego symboliczny ślad to rosnące dzisiaj w Yad Vashem drzewo. Przekaz z przeszłości, opis czasu, który przede mną, stał się czynnikiem kształtującym moją świadomość, towarzyszył jej od chwili, kiedy począłem cokolwiek świadomie pamiętać, by pewnego dnia postawić ją pod znakiem zapytania. Sadzenie, pielęgnacja i powolny wzrost drzewa będąc jedynie „naczyniem” dla współtowarzyszącego mu sensu oznacza powstawanie specyficznej, społecznej, przestrzennej struktury artykulacyjnej.
Strona:     1   2 
EN PL