Jerzy Nowosielski
Teatr Lalek. Notatki - część piąta

otwarcie: 03.02.2015, 18:00

 Jerzy Nowosielski urodzony w 1923 i zmarły w 2011 r. w Krakowie. Studia rozpoczął w czasie okupacji hitlerowskiej w Kunstgewerbeschule, potem kontynuował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1945-1947. Od 1945-1949 członek Grupy Młodych Plastyków, a od 1957 r. członek i założyciel Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. W latach 1957-1962 był pedagogiem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, a następnie od 1962 r. w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 1976 uzyskał tytuł profesora. Uczestniczył w blisko 100 wystawach indywidualnych i ponad 250 zbiorowych w Polsce i za granicą. Jest autorem wielu polichromii w obiektach sakralnych i cerkwi w Białym Borze. Jest także laureatem nagród państwowych i prestiżowych wyróżnień środowisk artystycznych. Jego prace znajdują się we wszystkich ważniejszych kolekcjach muzealnych sztuki współczesnej w Polsce, jak również w wielu zbiorach prywatnych na całym świecie.

 
EN PL