1948

Zofia Gutkowska

Katarzyna Kobro

Jadwiga Maziarska

Jerzy Nowosielski

Karol Pustelnik

Judyta Sobel

Jonasz Stern

Władysław Strzemiński

 
 
EN PL